Einsatzplan

Grundtauchschein

KursTerminTeam
GTS 07-2410.07.24Matthias, Axel, Tobias
 17.07.24Matthias, Axel, Daniel, René
 24.07.24Matthias, Stephan, René
GTS 08-2431.07.24Matthias, Axel
 07.08.24Matthias, Stephan
 14.08.24Matthias, Axel

Open Water Diver

KursTerminTeam
OWD 04-2413.07.24Matthias, Stephan, René
 14.07.24Matthias, Axel, René
OWD 05-2427.07.24Matthias, Daniel
 28.07.24Matthias, Daniel
OWD 06-2410.08.24Matthias, Stephan
 11.08.24Matthias, Stephan